PIET og PETER m.fl.….

af

Peter Holck 

I flere år var omdrejningspunktet for mit arbejde den hollandske maler Piet Mondrian. Først og fremmest af veneration hans maleri, der tog den yderste konsekvens af kubismen. Samtidigt dog i erkendelse af det umulige i at forsøge at bidrage med noget som helst nyt, til den linie Mondrian selv havde fulgt. Arbejdet er gjort, ”case ´s closed”. 

Mit bidrag synes snarere at være ramt af en slags Rasmus Modsat- syndrom hvor jeg, i al ubeskedenhed og med dyb respekt, udsatte Mondrian for alt det han forbød i sit eget maleri: fortælling, illusion og ironi.

Et univers så tilknappet som det Mondrian repræsenterer pirrer jo umiddelbart ens nysgerrighed. Hvem var manden bag dette værk? Udover malerierne, der jo er klinisk renset for biografisk materiale, er det ikke meget vi ved. Dog eksisterer der fotos fra de atelierer, hvor han levede og arbejdede i fra Paris og New York, og det er disse ”Mondrian- serien” bygger på. 

Blandt kunstnere, har grænserne for hvad man låner eller lader sig inspirere af fra hinanden, altid været flydende. For mit eget vedkommende er der hverken tale om det ene eller det andet, det drejer sig om simpelt tyveri; kunsthistorien brugt som en slags ”ready made”. Med tiden blev andre af modernismens opfindere ”samplet” såsom Picasso, Léger og Malevich. De blev parret på kryds og tværs, eller endte som portræt offer for deres egen ikonografi i  ”Kunstnerportræt-serien”. De er desuden blevet sammenstillet med min kone i ”Ewka”- og ”Ewunia- serierne”.

Denne arbejdsmetode viste sig, ikke overraskende, at være almindelig praksis for mange andre billedkunstnere før mig. Tog jeg f.eks. en Picasso figur i forgrunden og lod den møde en Mondrian struktur i baggrunden, sad jeg pludselig med noget der mest af alt mindede om et originalt Fernand Léger maleri.  

Mit arbejde har alle dage delt sig naturligt i mellem arkitektur- og figurmaleri; hvor hovedvægten har ligget på enten det geometriske eller det organiske. At vælge metroen i Paris som motiv for en serie malerier syntes derfor, som den perfekte kombination af netop disse elementer.

Idet meget af mit hidtidige arbejde har haft udgangspunkt i den tidlige Parisiske modernisme, er valget af denne hovedstads metro, heller ikke helt tilfældig. Modernismen – og dermed kubismen opstod, som bekendt, i Paris i begyndelsen af det 20 århundrede, næsten samtidigt med at byens metro blev bygget. Hvor sidstnævnte i bogstaveligste forstand udbyggede det underjordiske rum, udvidede Picasso, Braque og Gris billedbevidstheden og rum opfattelsen over jorden.

”Metro- serien” trækker mest på kubismens sidste fase; den såkaldte syntetiske kubisme. På trods af de mange henvisninger, forsøgte jeg dog at undgå for meget nostalgi og romantik i billederne. Malerierne forestiller først og fremmest metroen, som den ser ud i dag ; et moderne transportmiddel og en smeltedigel, hvor det etniske, stillistiske, sociale osv. mødes og blandes.   

 ”Hvornår maler du som Peter Holck? ” bliver jeg tit spurgt; et spørgsmål der er lige så godt, som det er relevant. 

”Badebillede- serien” forsøger at svare herpå og blev til som en slags reaktion imod de mange kunsthistoriske referencer. Motivet kræver jo ikke de store forudsætninger; charterturismens lyksaligheder med fede badegæster til vands og på land – og alligevel kommer det pludselig til at ligne en af Lundstrøm´s badende damer, eller er det ikke snarere en af Picasso´s ditto?

Men de havde dem jo egentlig fra Cezanne…. 

Alverdens badende damer til trods ligger pointen, for mig at se, snarere i det formelle billedsprog og den bevidsthed der ligger bag motivet - hvilket jo ikke nødvendigvis forhindrer hverken Mondrian, min kone, eller en badende dame i at komme op til overfladen……

Peter Holck  2007.