PETER HOLCK

Læserbrev


Læserbrev.

Angående kritikken af Dronningens malerier på Statens Museum for Kunst, ville det være passende om nogle af kunstlivets koryfæer gjorde deres indflydelse gældende; det være sig kunstelskere, kunsthistorikere eller billedkunstnere. Det royalistiske snobberi skygger tilsyneladende for den faglige stolthed.

Det eneste man hører fra den kant synes at være lyden af pudsekludene, der ivrigt gnubbes imod ridderkorsene………... 

 

Billedkunstner Peter Holck.

Peter Bangs Vej 123, 3th.

2000 Frederiksberg

www.peterholck@get2net.dk

Dette læserbrev var at finde i Politiken d.4. april 2006